Fagkunnskap om svimmelhet
og balanseforstyrrelser

Svimmelhet er vanlig og har mange årsaker. En spørreundersøkelse viser at 10% av nordmenn sier de har problemer med svimmelhet eller dårlig balanse. Mer enn halvparten av disse er i yrkesfør alder. Selv om svimmelhet sjelden skyldes alvorlig sykdom, kan symptomene være plagsomme og føre til redusert livskvalitet.

 
 

Få hjelp

Er du eller en av dine nærmeste plaget av svimmelhet eller dårlig balanse? Her finner du Selvhjelpspakke for svimle. Bruk den til å finne ut hvordan du kan takle svimmelheten på en bedre måte, hvordan du kan søke hjelp, hvordan du kan bli tryggere på din situasjon og hva du kan gjøre selv for å bli bedre.

 

Ta kontakt

Vi kan kontaktes via telefon eller brev. Vi kan ikke besvare medisinske spørmål på e-post. Her finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

 

 

Diagnostikk og behandling

Dette er vårt nettsted for helsepersonell som behandler pasienter med svimmelhet. Temaer som gjennomgås er anatomi, fysiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling. Du kan lese sidene i nettleseren eller laste ned håndboken «Svimmelhet - Diagnostikk og behandling» gratis i pdf-format. Boken kan også bestilles i papirformat.

 

Om Balanselaboratoriet

Balanselaboratoriet er knyttet til Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen og fungerer i tillegg som Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Les mer om Balanselaboratoriet her.

 

 

 

 

Brosjyrer

Kompetansetjenesten har flere brosjyrer med nyttig informasjon til pasienter og pårørende om svimmelhet og noen av de vanligste diagnosene. Disse kan lastes ned i pdf-format her eller bestilles fra Hørselshemmedes landsforbund (www.hlf.no).

 

Forskning

Balanselaboratoriet driver forskning på hørsel og balanse. Les mer om pågående og avsluttede forskningsprosjekter her.

 

 

Foto: M. Meiklejohn